Het 8-weken-programma

Aard van de training

De training bestrijkt een periode van acht weken. Gedurende deze weken is er iedere week een bijeenkomst van 2,5 uur. Aan de hand van diverse werkvormen oefen en onderzoek je samen met een groep van maximaal 10 mensen jouw mogelijkheden om meer bewust in het dagelijks leven te staan.

Oefening baart kunst

We gaan ervan uit dat je drie kwartier tot een uur per dag oefent. Als je vooraf al weet dat dit niet mogelijk is raden we je af aan de training te beginnen. We kunnen en willen je niet alleen maar een kunstje leren. Een gewoonte doorbreken kost tijd en aandacht, zeker als het omgaan met moeilijke zaken betreft.

Oefenen betekent iedere dag een langer moment voor jezelf. Een moment waarin je oefent om mindful aanwezig te zijn. Hiervoor maken we gebruik van geleide meditaties, bewegingsoefeningen en cognitieve technieken. Je krijgt diverse cd's met instructies.

Via schriftelijk materiaal wordt het huiswerk uitgelegd en de behandelde stof nader uitgewerkt en verrijkt. Verder zijn er ook oefeningen, die je kunt toepassen in je dagelijks leven. Thuis en op je werk. Zo kun je mindfulness inpassen in je dagelijks leven.

Tijdens de bijeenkomsten kijken we terug op je huiswerk en de zaken die je daarin bent tegengekomen. We onderzoeken samen met je welke trainingspraktijk voor jou het best past. Je wisselt ervaringen uit met andere deelnemers. De nadruk ligt op oefenen, het is geen praat- of therapiegroep.

Wat wordt geleerd in de training?

Aandachttraining in het 8-weekse programma, richt zich in de eerste plaats op de relatie met gedachten, emoties en fysieke gewaarwordingen. We leren contact te maken met onze conditioneringen, onze geest en diens neigingen te observeren. Door de oefeningen leren we vrede te nemen met wat is en met wie we nu zijn. Het is een diepe vorm van acceptatie die ons toelaat heldere beslissingen te nemen.

Privacy

Binnen de training wordt de mogelijkheid geboden open over je (nieuwe) ervaringen te praten. Van iedere deelnemer en van de trainer wordt dan ook gevraagd vertrouwelijke informatie binnen de beslotenheid van de groep te houden.

Praktische informatie

welkomwat is mindfulness waarom mindfulness mindfulness, voor wie achtergronden mindfulness maitri het 8-weken-trainingsprogramma startdata maitri-mindfulness training vervolg en verdieping de trainer contact © Maitri mindfulness Geleen, 2010